Safe Wear Plate - Den säkra slitplåten

Miljö och Hälsa

- Inga heta arbeten krävs, inga giftiga gaser.
- Inga brännskador
- Inga kläm eller ryggskador
- Ingen förbrukning av fossil skärgas
- Begagnade plåtar lämnas till återvinning av metaller.

Säkerhet

Film: Kenneth Strömberg, Gällivare

Musik: Season One, Gällivare med "Top Rated"

och "Northern Sound"

Godsgängade skruvhål:

- Säkra lyft både vid montage och demontage med hjälp av lyftöglan
  i gängade skruvhålen.
- Endast vanliga hand eller elverktyg krävs vid montage och

  demontage.
- Jämnt slitage över hela plåten. Inget slitage i skruvhål.
- Enkelt montage, endast att dra fast skruven, inga muttrar behövs.
- Enkelt demontage, endast lossa skruven.


Indikatorer:

- Förenklar avsyningen avsevärt genom enkel besiktning av indikatorer.
- Avsyningen blir korrekt och smidig.

Ekonomi

- Färre montörer krävs än vid traditionella slitplåtsbyten.
- Överlägsen livslängd än motsvarande traditionell slitplåt        med samma hårdhet.
- Färre driftavbrott, samt större tillgänglighet i anläggningen.
- Brandvakter behövs ej vid demontage.

Broschyr

Foto 1: Roine Piirainen, Foto 2: Ksenia Senkova, Foto 3: Joona Kotilainen